Kullanıcı Sözleşmesi

1- Taraflar ve Tanımlar

Bu bölüm, Finanskar web sitesi (www.finanskar.com) kullanımı ile ilgili kullanıcı sözleşmesinin ("Sözleşme") bir parçasıdır. Sözleşme, Web Sitesini kullanacak olan siz ("Kullanıcı") ve Finanskar'ı ("Finanskar", "Biz" veya "Şirket") temsil eder. Bu sözleşmede belirtilen şartlar ve koşullar, Finanskar web sitesinin kullanımı üzerine kurulmuş olup, Taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi düzenler.

Finanskar: Finanskar, kullanıcılara bankaların ve diğer finansal kurumların kredili ürün ve hizmetlerini karşılaştırma imkanı sunan ve bu süreçte bireysel kredi danışmanlık hizmetleri veren bir web sitesi işletmecisidir. Finanskar, kullanıcıların finansal ürünler ve hizmetler hakkında bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Kullanıcı: Kullanıcı, Finanskar web sitesine erişim sağlayan ve Finanskar tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı seçen herhangi bir birey veya kuruluşu ifade eder. Kullanıcılar, bu sözleşmeyi kabul ederek, Finanskar'ın sunduğu hizmetlerden yararlanma hakkı kazanır ve belirtilen şartlara uymayı taahhüt eder.

Hizmetler: Finanskar tarafından sunulan "Hizmetler", kullanıcıların çeşitli finansal ürünler ve hizmetler arasında karşılaştırmalar yapmalarını, kişisel finansal durumlarına uygun öneriler alabilmelerini ve Finanskar'ın sağladığı bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini içerir. Hizmetler, kullanıcıların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Gizlilik Politikası: Gizlilik Politikası, kullanıcıların Finanskar web sitesini kullanırken sağladıkları kişisel bilgilerin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve korunduğunu açıklayan belgedir. Kullanıcılar, bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde, Gizlilik Politikasının şartlarını da kabul etmiş sayılır.

Bu "Taraflar ve Tanımlar" bölümü, sözleşmenin geri kalan kısımlarında kullanılan temel terimlerin ve kavramların anlaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmenin bu kısmı, Finanskar'ın kullanıcılarına sunduğu hizmetlerin doğası ve kapsamı hakkında net bir çerçeve sunar ve tarafların hakları ile yükümlülüklerini belirler.

Bu giriş, Finanskar kullanıcı sözleşmesinin "Taraflar ve Tanımlar" bölümü için bir taslak oluşturur. Kullanıcıların ve Finanskar'ın rolleri, hizmetlerin tanımı ve gizlilik politikasının önemi bu bölümde net bir şekilde ifade edilmiştir. Sözleşmenin kalan kısımlarının da bu temel tanımlar üzerine kurulması önemlidir.

 

2- Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, Finanskar tarafından sunulan kredi danışmanlık hizmetlerinin kullanım koşullarını ve tarafların bu hizmetler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini belirler. Finanskar'ın sağladığı hizmetler, kullanıcılara çeşitli finansal kurumların kredili ürün ve hizmetlerini karşılaştırma, bu ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgi edinme ve kişisel finansal durumlarına uygun en iyi kredi seçeneklerini belirleme olanağı sunar. Sözleşmenin konusunu oluşturan hizmetler şunlardır:

 1. Kredi Karşılaştırma Hizmeti: Kullanıcılar, farklı bankalar ve finansal kurumlar tarafından sunulan kredi ürünlerini, faiz oranları, vade seçenekleri, geri ödeme planları ve diğer özellikler açısından karşılaştırabilir. Bu hizmet, kullanıcılara finansal piyasada mevcut olan en uygun kredi seçeneklerini değerlendirme imkanı tanır.
 2. Kişisel Kredi Danışmanlık Hizmeti: Finanskar, kullanıcıların finansal ihtiyaçlarına ve ödeme kapasitelerine uygun kredi seçenekleri üzerine kişiselleştirilmiş danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmet kapsamında, kullanıcıların kredi başvurusu sürecinde karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm önerileri geliştirilir ve başvurunun başarı şansını artıracak stratejiler sunulur.
 3. Başvuru Destek Hizmeti: Kullanıcıların seçtikleri kredi ürününe başvurularını kolaylaştırmak amacıyla, Finanskar, başvuru sürecinde gereken belgeler, doldurulması gereken form ve evraklar konusunda rehberlik eder. Ayrıca, başvuru sürecinin takibi ve sonuçlandırılması konusunda da destek sağlar.

Bu sözleşme, yukarıda belirtilen hizmetlerin yanı sıra Finanskar'ın kullanıcılara sunabileceği diğer tüm hizmetler için geçerlidir. Finanskar, hizmetlerini geliştirmek, genişletmek veya değiştirmek amacıyla sözleşme şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, Finanskar web sitesini kullanmaya devam ettikleri sürece bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

3- Hizmet Kullanım Koşulları

Bu bölüm, Finanskar web sitesi üzerinden sunulan kredi danışmanlık hizmetlerinin kullanımına ilişkin koşulları ve kullanıcıların bu hizmetlerden yararlanırken uyacakları kuralları içerir. Kullanıcılar, Finanskar'ın hizmetlerini kullanarak, aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır:

 1. Kullanıcı Sorumluluğu: Kullanıcılar, Finanskar web sitesini ve hizmetlerini kullanırken, tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara uygun davranmayı taahhüt eder. Kullanıcılar, sağladıkları bilgilerin doğruluğundan ve hizmetlerin kullanımı sırasında gerçekleştirdikleri işlemlerden tamamen sorumludur.
 2. Doğruluk ve Tamamlık: Finanskar, web sitesinde sunulan bilgilerin ve hizmetlerin doğruluğu ve tamamlığı konusunda garanti vermez. Kullanıcılar, sunulan bilgi ve önerileri kendi bağımsız değerlendirmelerine tabi tutmalıdır.
 3. Fikri Mülkiyet: Web sitesi ve içeriğinde yer alan tüm metinler, grafikler, logolar, buton ikonları, görüntüler, ses dosyaları ve yazılım, Finanskar'ın ve lisans verenlerinin mülkiyetindedir. Kullanıcılar, Finanskar'ın yazılı izni olmadan bu materyalleri herhangi bir şekilde çoğaltamaz, dağıtamaz veya ticari amaçla kullanamaz.
 4. Gizlilik: Kullanıcılar, Finanskar'ın gizlilik politikasını kabul eder. Kullanıcı bilgileri, belirtilen gizlilik politikası çerçevesinde işlenecek ve korunacaktır.
 5. Kullanım Kısıtlamaları: Kullanıcılar, Finanskar web sitesini ve hizmetlerini, herhangi bir yasadışı, dolandırıcı, tehditkar, zararlı, taciz edici, iftira niteliğinde, küfürlü, rahatsız edici veya ahlaka aykırı bir şekilde kullanamaz. Ayrıca, web sitesinin güvenliğini ihlal edici veya web sitesi üzerinden diğer kullanıcıların haklarına zarar verecek eylemlerde bulunamaz.
 6. Hizmet Değişiklikleri ve Durdurulması: Finanskar, hizmetlerinde ve web sitesinin içeriğinde önceden haber vermeden değişiklik yapma, hizmetleri kısıtlama veya kullanıcıların hizmet erişimini durdurma hakkını saklı tutar.
 7. Sorumluluk Sınırlaması: Finanskar, hizmet kullanımı sırasında oluşabilecek her türlü doğrudan, dolaylı, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar, Finanskar web sitesini ve sağlanan hizmetleri kullanarak, bu "Hizmet Kullanım Koşulları"nı kabul etmiş sayılır. Bu koşullar, Finanskar ve kullanıcılar arasındaki hizmet kullanımıyla ilgili tüm yönleri kapsar ve kullanıcıların hizmetlerden yararlanma şeklini düzenler.

 

4- Finanskar’ın Hak ve Yükümlülükleri

Finanskar, kullanıcılarına kredi danışmanlık hizmetleri ve finansal ürün karşılaştırma platformu sunarken, aşağıdaki hak ve yükümlülükleri taşır:

Haklar:

 1. Hizmet Değişikliği Hakkı: Finanskar, hizmetlerinin içeriğinde, kapsamında veya erişiminde herhangi bir zaman ve önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu, hizmetlerin iyileştirilmesi, güncellenmesi veya kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yapılabilir.
 2. Kullanım Şartlarında Değişiklik: Finanskar, bu sözleşmenin şartlarını ve koşullarını, gerekli gördüğü takdirde ve önceden kullanıcılara bilgi vermek suretiyle değiştirebilir. Değişiklikler, web sitesinde yayınlandığı anda etkili olur.
 3. Erişim Kısıtlama: Finanskar, sözleşme şartlarını ihlal eden kullanıcıların web sitesine erişimini geçici olarak askıya alma veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir.

Yükümlülükler:

 1. Hizmet Sunumu: Finanskar, kullanıcılarına web sitesi üzerinden açıkça tanımlanmış hizmetleri sunmayı taahhüt eder. Bu hizmetler, kullanıcıların finansal ürünler ve hizmetler hakkında bilgilendirilmesi ve karşılaştırma yapabilmesi için gereklidir.
 2. Gizlilik ve Veri Koruma: Finanskar, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak ve gizlilik politikasına uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Kullanıcı bilgileri, yalnızca hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.
 3. Kalite ve Güvenilirlik: Finanskar, sunulan hizmetlerin kalitesini ve güvenilirliğini sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmekle yükümlüdür. Bu, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve platformun güvenilirliğini sağlamak için esastır.
 4. Kullanıcı Destek Hizmetleri: Finanskar, kullanıcıların sorularına, endişelerine ve şikayetlerine zamanında ve etkili bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür. Kullanıcı destek hizmetleri, kullanıcıların hizmetlerle ilgili her türlü sorununda yardımcı olmayı amaçlar.

Finanskar, bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde, kullanıcılara değerli, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmayı hedefler. Kullanıcıların, hizmetleri kullanırken bu hak ve yükümlülüklerin farkında olması ve buna uygun hareket etmesi beklenir.

 

5- Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı Hakları:

 1. Erişim ve Kullanım: Kullanıcılar, Finanskar platformunun sunduğu hizmetlere erişim ve bu hizmetleri, sözleşme şartları çerçevesinde kullanma hakkına sahiptir.
 2. Gizlilik: Kullanıcılar, kişisel verilerinin gizliliğinin korunacağına ve yalnızca sözleşmede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacağına dair haklara sahiptir. Finanskar'ın gizlilik politikası, bu hakların korunmasını sağlar.
 3. Bilgi ve Destek: Kullanıcılar, Finanskar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili net bilgilere erişim ve gerektiğinde destek alma hakkına sahiptir.
 4. Şikayet ve Geri Bildirim: Kullanıcılar, platform hakkında şikayetlerini iletebilme ve geri bildirimde bulunabilme hakkına sahiptir. Finanskar, bu geri bildirimleri değerlendirme ve gerekli iyileştirmeleri yapma taahhüdünde bulunur.

Kullanıcı Yükümlülükleri:

 1. Doğruluk ve Şeffaflık: Kullanıcılar, platforma kaydolurken ve hizmetleri kullanırken sağladıkları tüm bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür.
 2. Yasal Uyum: Kullanıcılar, Finanskar platformunu kullanırken, tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara ve düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüdür.
 3. Güvenlik: Kullanıcılar, platformun güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir faaliyetten kaçınmakla yükümlüdür. Bu, kullanıcı adı ve şifrelerinin korunmasını ve kötü niyetli yazılımlara karşı dikkatli olmayı içerir.
 4. Sorumluluk: Kullanıcılar, kendi hesapları aracılığıyla gerçekleştirilen tüm aktivitelerden sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için gerekli önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
 5. Saygı ve Nezaket: Kullanıcılar, platform içinde diğer kullanıcılarla ve Finanskar personeliyle etkileşimlerinde saygı ve nezaket kurallarına uymakla yükümlüdür.

Kullanıcıların hak ve yükümlülükleri, Finanskar platformunun adil, güvenli ve saygılı bir ortamda işlev görmesini sağlamak amacıyla konmuştur. Bu kurallara uyulması, tüm kullanıcıların platformdan en iyi şekilde yararlanabilmesi için esastır.

 

6- Sorumluluğun Sınırlandırılması

Finanskar, platform üzerinden sunulan hizmetlerin kalitesi ve güvenilirliği konusunda büyük bir özen göstermektedir. Ancak, aşağıdaki durumlar dahilinde Finanskar'ın sorumluluğu sınırlıdır:

 1. Üçüncü Parti Bilgileri: Finanskar, platformda sunulan üçüncü parti hizmetleri veya bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği veya tamamlığı üzerinde herhangi bir kontrol veya sorumluluk taşımaz. Kullanıcılar, bu bilgilere dayanarak aldıkları kararların kendi sorumlulukları altında olduğunu kabul eder.
 2. Teknik Sorunlar ve Erişim: İnternetin doğası gereği, kesintisiz erişim garantisi verilemez. Sistem bakımı, ağ sorunları veya dış faktörler nedeniyle oluşabilecek erişim kesintilerinden Finanskar sorumlu tutulamaz.
 3. Kullanıcı Hataları: Kullanıcıların platformu kullanımı sırasında yaptığı hatalar veya yanlış bilgi girişleri sonucu ortaya çıkan zararlardan Finanskar sorumlu değildir.
 4. Dolaylı Zararlar: Finanskar, platformun kullanımı veya kullanılamaması, hizmetlerin gecikmesi veya herhangi bir bilginin, yazılımın, ürünün ve hizmetin kullanımı veya kullanım dışı bırakılmasından kaynaklanan dolaylı, tesadüfi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir.
 5. Yasal Uygunluk ve Danışmanlık: Finanskar, hukuki, vergisel veya finansal danışmanlık hizmeti sunmamaktadır. Platformda sunulan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel danışmanlık olarak değerlendirilmemelidir.
 6.  Hizmet Kesintileri: Şirket, web sitesi ve hizmetlerinin kesintisiz ve hatasız olarak sunulacağına dair bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcıların ve üyelerin hizmetlere erişiminde, teknik bakım, onarım, güncelleme işlemleri veya beklenmedik durumlar nedeniyle geçici kesintiler yaşanabilir. Şirket, bu tür kesintilerden kaynaklanan herhangi bir zarar, kayıp veya olumsuzluklar için sorumluluk kabul etmez.
 7. Sistem Değişiklikleri: Şirket, hizmetlerin kalitesini artırmak, güvenliği sağlamak veya yasal gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla, sistemde herhangi bir zamanda değişiklik yapma, hizmetleri geçici olarak askıya alma veya tamamen durdurma hakkını saklı tutar. Bu işlemlerden kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya kesinti için şirketin kullanıcılara, üyelere veya üçüncü kişilere karşı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 8. Kredi Onayı Taahhüdü: Şirket, bir kredi veren kuruluş olarak hareket etmez ve üyelerin kredi başvurularının onaylanacağına dair herhangi bir garantide bulunmaz. Kredi danışmanlığı hizmetleri, şirketin deneyimli ekibi tarafından sağlanan yönlendirmeler çerçevesinde sunulur; ancak, kredi başvurularının sonucu, üyelerin mevcut finansal durumları ve kredi veren kurumların kendi değerlendirme kriterlerine bağlıdır.
 9. Sorumluluk Sınırı: Şirket, kredi danışmanlığı hizmetlerinde gerekli özeni göstermekle yükümlüdür, ancak bu hizmetlerin sonuçlarına ilişkin herhangi bir sonuç garantisi vermez. Başvuruların sonuçları, ilgili finansal kurumların inisiyatifinde olup, şirket bu süreçlerin sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

 

7- Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları

Finanskar web sitesi ve hizmetleri, şirkete ve/veya lisans verenlere ait fikri mülkiyet unsurlarını içerir. Bu unsurlar, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, metinler, grafikler, logolar, ikonlar, görüntüler, ses kayıtları, video klipler, yazılım ve diğer materyalleri kapsar. Finanskar'ın sunduğu tüm içerikler, ulusal ve uluslararası telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır.

Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

 1. Lisans Kullanımı: Finanskar, kullanıcılara, web sitesi ve hizmetlerinde yer alan içerikleri kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanma hakkı verir. Bu lisans, içerikleri çoğaltma, dağıtma, kamuoyuna açıklama veya ticari amaçlarla kullanma hakkı içermez.
 2. Yasaklar: Kullanıcılar, Finanskar web sitesinde yer alan içerikleri, şirketin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kopyalamamalı, yeniden yayınlamamalı, yüklememeli, postalamamalı, iletmeli veya dağıtmamalıdır. Ayrıca, içerikleri değiştirmek, türev eserler oluşturmak veya ticari amaçlarla kullanmak da yasaktır.
 3. Fikri Mülkiyetin Korunması: Kullanıcılar, Finanskar'ın fikri mülkiyet haklarını saygı göstermekle yükümlüdür ve bu hakların ihlali, yasal takibata neden olabilir. Kullanıcılar, web sitesi veya hizmetlerle ilgili herhangi bir fikri mülkiyet ihlali fark ettiklerinde, derhal Finanskar'a bildirmelidir.

Şirketin Hak ve Yükümlülükleri:

 1. Hakların Korunması: Finanskar, fikri mülkiyet haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır. Şirket, bu hakların ihlal edilmesi durumunda yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
 2. İhlal İddialarına Yanıt: Finanskar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihlal iddialarını ciddiyetle değerlendirir ve gerekli gördüğü tüm adımları atar.

Bu "Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları" bölümü, Finanskar web sitesi ve hizmetlerinde yer alan içeriklerin kullanımıyla ilgili temel kuralları ve kısıtlamaları belirler. Hem kullanıcıların hem de şirketin, bu hakların korunması ve saygı gösterilmesi gerektiğini anlaması ve buna uygun hareket etmesi önemlidir.

 

8- Mücbir Sebepler

Finanskar, kullanıcılar ve üyeler için en yüksek kalitede hizmet sunma çabası içinde olsa da, bazı durumlarda kontrolü dışında faktörler nedeniyle hizmetlerin aksamaları veya kesintileri yaşanabilir. Bu durumlar genellikle "mücbir sebep" olarak adlandırılır ve şirketin sorumluluğunu sınırlar.

Tanım:

 1. Mücbir Sebep: Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında gerçekleşen, öngörülemeyen ve engellenemeyen olaylar olarak tanımlanır. Bu olaylar, doğal afetler, savaşlar, grevler, devlet müdahaleleri, iletişim kesintileri gibi durumları içerebilir.

Etkileri:

 1. Hizmet Kesintileri: Mücbir sebep durumlarında, Finanskar'ın hizmetleri geçici olarak kesintiye uğrayabilir veya tamamen durabilir. Bu durumlar, web sitesine erişimde zorluklar, iletişim sorunları veya hizmetlerin tamamen kullanılamaz hale gelmesi şeklinde ortaya çıkabilir.
 2. Sorumluluk Sınırları: Mücbir sebep durumları, şirketin hizmetlerin kesintisiz sunulması veya hizmetlerin kullanılabilirliği konusunda herhangi bir taahhütte bulunmasını engeller. Bu nedenle, mücbir sebep durumlarında ortaya çıkan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı Finanskar sorumlu tutulamaz.

Bildirim:

 1. Kullanıcı Bilgilendirme: Finanskar, mücbir sebep durumlarında kullanıcıları en kısa sürede bilgilendirme taahhüdünü üstlenir. Bu bilgilendirme, web sitesi üzerinden veya kayıtlı iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir.

Mücbir sebep durumları, herhangi bir şirketin kontrolü dışındaki olaylardır ve bu nedenle şirketin sorumluluğunu sınırlar. Finanskar, mücbir sebep durumlarında en iyi çözümü bulmaya ve kullanıcılarına en iyi hizmeti sunmaya yönelik çabalarını sürdürecektir.

 

9- Şart ve Koşullar’ın Devri

Finanskar, hizmet kullanımıyla ilgili şart ve koşullarını, kullanıcılarının ve üyelerinin haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek için oluşturur. Ancak, şirketin işletme koşulları değişebilir veya hizmetler farklı bir şirkete devredilebilir. Bu durumda, şart ve koşulların devri ile ilgili aşağıdaki prensipler geçerlidir:

Devir Süreci:

 1. Bildirim: Şart ve koşulların devri durumunda, Finanskar, kullanıcılarına ve üyelerine bu değişiklikleri bildirir. Bildirim, web sitesi üzerinden veya kayıtlı iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir.
 2. Kabul veya Red: Kullanıcılar ve üyeler, yeni şart ve koşulları inceledikten sonra, bunları kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Eğer kullanıcılar veya üyeler, yeni şart ve koşulları kabul etmezlerse, hizmetlerin kullanımını sonlandırma veya hesaplarını kapatma seçeneğine sahiptirler.
 3. Devirin Etkisi: Şart ve koşulların devri durumunda, kullanıcıların ve üyelerin hakları ve yükümlülükleri, devredilen şirket veya hizmet sağlayıcı tarafından belirlenen yeni şartlar çerçevesinde değerlendirilir.

Sorumluluklar:

 1. Finanskar’ın Sorumluluğu: Finanskar, şart ve koşulların devri sırasında, kullanıcıların ve üyelerin haklarını korumak ve adil bir geçiş sağlamakla yükümlüdür. Devir sürecinde kullanıcılar ve üyeler, gerekli bilgilendirme ve desteği almalıdır.
 2. Kullanıcı ve Üye Sorumluluğu: Kullanıcılar ve üyeler, şart ve koşulların devri durumunda, yeni koşulları dikkatlice incelemeli ve değişiklikleri kabul etme veya reddetme konusunda bilinçli bir karar vermelidir.

Şart ve koşulların devri, Finanskar'ın işletme koşullarında veya hizmetlerinde değişiklik yapma ihtiyacı doğduğunda ortaya çıkabilir. Bu durumda, kullanıcılar ve üyeler, yeni şartları kabul etme veya reddetme konusunda serbesttirler, ancak bu kararlarını dikkatlice düşünmeleri önemlidir.

 

10- Şart ve Koşullar’ın Süresi ve Feshi

Sürenin Geçerliliği:

 1. Başlangıç Tarihi: Şart ve koşullar, kullanıcının Finanskar'ın hizmetlerini kullanmaya başladığı andan itibaren geçerlidir. Bu tarih, kullanıcının hizmetlere erişmeye başladığı ve şartları kabul ettiği tarihi temsil eder.
 2. Süre: Şart ve koşullar, kullanıcıların hizmetleri kullanmaya devam ettiği sürece geçerlidir. Bu süre, kullanıcının hizmetleri kullanmayı bıraktığı veya hesabını kapattığı ana kadar devam eder.

Fesih:

 1. Kullanıcı Tarafından: Kullanıcılar, herhangi bir zamanda şart ve koşulları kabul etmeyi sonlandırabilirler. Bunun için, hesaplarını kapatabilir veya hizmetleri kullanmayı bırakabilirler. Hesap kapatma veya hizmet kullanımını sonlandırma işleminden sonra, şart ve koşulların etkisi sona erer.
 2. Finanskar Tarafından: Finanskar, kullanıcının şart ve koşullara uymaması veya hizmetleri kötüye kullanması durumunda, şart ve koşulları feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, kullanıcıya önceden bir bildirimde bulunulabilir ve gerekli önlemler alınabilir.

Fesihin Etkisi:

 1. Hak ve Yükümlülüklerin Sonlanması: Şart ve koşulların feshedilmesi durumunda, kullanıcıların ve Finanskar'ın birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülükleri sona erer. Bu durumda, her iki taraf da artık birbirine karşı herhangi bir yükümlülüğe sahip değildir.
 2. Varlığını Sürdüren Hükümler: Bazı hükümler, şart ve koşulların feshedilmesinden sonra bile geçerliliğini koruyabilir. Bu hükümler genellikle gizlilik politikası, fikri mülkiyet hakları ve uyuşmazlık çözümü gibi konuları kapsar.

11- Değişiklikler

Finanskar, hizmetleriyle ilgili şart ve koşulları zaman zaman güncelleme veya değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, hizmetlerin geliştirilmesi, yasal düzenlemelere uyum sağlanması veya başka nedenlerle gerekebilir. Değişiklikler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve adil bir geçiş sağlamak için aşağıdaki prensipler geçerlidir:

Bildirim:

 1. Önceden Bildirim: Finanskar, şart ve koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklikten önce kullanıcılarına bildirimde bulunur. Bildirim, web sitesi, e-posta veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla yapılabilir.
 2. Bilgilendirici İçerik: Bildirimler, yapılan değişikliklerin kapsamını ve etkilerini anlatan bilgilendirici içerikler içerir. Kullanıcılar, değişikliklerin ne olduğunu ve nasıl etkileneceklerini net bir şekilde anlarlar.

Kabul veya Red:

 1. Kullanıcı Tepkisi: Kullanıcılar, yapılan değişiklikleri kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Eğer kullanıcılar, değişiklikleri kabul etmezlerse, hizmetlerin kullanımını sonlandırma veya hesaplarını kapatma seçeneğine sahiptirler.
 2. Zorunlu Kabul: Yasal düzenlemeler veya zorunlu güncellemeler gibi durumlarda, kullanıcıların değişiklikleri kabul etmeleri gerekebilir. Bu durumda, kullanıcılar tarafından yapılacak herhangi bir eylem belirtilen süre içinde gerçekleştirilmelidir.

Etki:

 1. Değişikliklerin Yürürlüğe Girmesi: Değişiklikler, kullanıcılara yapılan bildirimin belirtilen süresinden sonra yürürlüğe girer. Kullanıcılar, bildirim tarihinden sonra hizmetleri kullanmaya devam ederlerse, yeni şartları kabul etmiş sayılırlar.
 2. Varlıkını Sürdüren Hükümler: Değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra, bazı hükümler eski şart ve koşullardan bağımsız olarak geçerliliğini koruyabilir. Bu hükümler genellikle gizlilik politikası, fikri mülkiyet hakları ve uyuşmazlık çözümü gibi konuları kapsar.

 

Anasayfa Krediler Başvuru BankNot Bankacılığım

Çerez Politikası

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Aşşağıdan Çerez Politikalarını İnceleyin