Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Kişilerin hastalık ya da kazalar sebebiyle oluşan sağlık problemlerinin tedavi masraflarını, anlaşmalı özel hastane ve-veya sağlık kurumlarından poliçedeki teminat ve limitler çerçevesinde karşılayabildikleri ve isteğe bağlı olarak yapılan sigorta türüdür.Özel sağlık sigortaları; sigorta şirketlerinin sigortalıları namına yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde, seçilen sigortanın planına ve teminat içeriğine göre, kişilerin yatarak veya yatarak + ayakta tedavi sağlık giderlerini karşılar. Sağlık hizmetlerine bakıldığında; muayene, tetkik, tahlil, röntgen, mr, ileri tanı, ameliyat, yoğun bakım, küçük operasyonlar ve acil durumlar gibi belli başlı sayılabilir.   

TR (+90)

Krediler

Yerimiz & İletişim

Destek & Şikayet

Bizi Arayın